"Застраховка "пътуване в чужбина""

В офисите на Крис Еър може да сключите застраховка „Пътуване в чужбина" на ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп с международен асиситанс от Coris International. Така ще си  осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит.

Какво е добре да знаете още за тази застраховка "Пътуване в чужбина":

Застраховката важи за цял свят, с изключение на територията на Република България и държавата, в която е родено застрахованото лице, ако не е гражданин на Република България.

Покрити рискове
Застраховка „Пътуване в чужбина" покрива загуба на живот в следствие на злополука; широк спектър непредвидени и неотложни медицински разходи на застрахованото лице, възникнали в резултат на злополука или акутно заболяване по време на пътуването в чужбина.

Застрахователен срок
Можете да избирате срок на застраховката от 1 ден до 1 година, в зависимост от плановете Ви за пътуване в чужбина.

Застрахователна премия
Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности. Размерът на застрахователната премия зависи от избрания лимит за възстановяване на непредвидени и неотложни медицински разходи, както и от срока на пребиваване извън страната.

Застрахователна сума
Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма. За застраховка „Пътуване в чужбина" това е сумата, която ще Ви бъде възстановена за направените медицински разходи до избрания от Вас лимит, или сумата която посочените от Вас ползващи се лица биха получили в случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата.

Застраховката осигурява денонощен асистанс
В случай на застрахователно събитие, можете да се свържете на посочени в полицата телефони за съответния регион от света, за да Ви бъде оказано необходимото съдействие. Представители на международна асистанс компания Coris International ще се погрижат да получите навременна експертна подкрепа от квалифицирано медицинско лице или най-близкото до Вас лицензирано медицинско заведение.

Застраховка "Отмяна на пътуване"

Обект на застраховане

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

Покриват се рисковете:

  • смърт вследствие злополука;
  • разходи за отмяна на пътуването;
  • разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  • разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователни сума и премия

Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.